O nas

Źródeł powstania Klubu Sportowego ,,Boruta” Zgierz należy doszukiwać się już pod koniec 1926 r. Impulsem do narodzin Klubu było Rozporządzenie Rady Ministrów, które zalecało Państwowemu Urzędowi Wychowania Fizycznego i przysposobienia Wojskowego utworzenie w okręgach przemysłowych na terenie całego kraju ,,Ośrodków Wychowania Fizycznego” przy dużych zakładach przemysłowych – Zakłady Chemiczne Barwników Boruta w Zgierzu.

W dniu 8 grudnia 1933 r. z inicjatywy Władysława Matuge, póżniejszego wieloletniego działacza Klubu, odbyło się zebranie założycielskie Fabrycznego Klubu Sportowego przy Zakładach Chemicznych ,,Boruta” w Zgierzu. Pierwsze Walne Zgromadzenie uchwaliło Statut i powołało Zarząd Klubu. Pierwszym Prezesem mianowano Stefana Czerskiego, który pełnił tę funkcję bez przerwy do września 1939 r. Godłem Klubu została sowa na biało-czarno-niebieskim tle, natomiast barwami klubu były kolory biało-czarny. W klubie zaczęły działać sekcje: piłkarska, łucznicza, strzelecka, lekkoatletyczna z chwilą założenia klubu tj. od 1033 r.

W 1936 r. na terenie Zakładów Chemicznych klub otrzymał swoje pierwsze boisko z płytą piłkarską, bieżnią lekkoatletyczną, otwartą strzelnicą , torami łuczniczymi oraz kompletnym zapleczem niezbędnym do uprawiania tych dyscyplin. Od tego roku datuje się coraz poważniejszy udział w zawodach lokalnych, później ogólnokrajowych między innymi:

Jadwiga Wajsówna – urodzona pabianiczanka, która przez 3 lata występowała w KS Boruta zdobyła 8 tytułów Mistrzyni Polski w zawodach lekkoatletycznych.

Jan Just w roku 1937 zdobył tytuł V-ce Mistrza Polski w łucznictwie.

Wojna w poważnym stopniu zahamowała rozwój wielu sportowych karier wszystkim młodym wówczas sportowcom. Kiedy w 1945 r. z ruin wojennych podnosił się i powracał do życia sport polski, wiedziano już, że głównym reprezentantem Zgierza na arenach sportowych województwa i kraju będzie KS ,,Boruta”. Do istniejących już wcześniej sekcji – strzelecko-łuczniczej, pływackiej, piłkarskiej, lekkoatletycznej, motorowej klub powołał dwie nowe: w 1945 r. hokej na lodzie oraz w 1947 r. zapasy.

Pod koniec lat 60-tych zlikwidowano działalność sekcji lekkoatletycznej.

Na początku lat 90-tych kryzys dotknął KS ,,Boruta”. W roku 1993 podczas obchodów 60-lecia ówczesny prezes Klubu Jerzy Stępniak przekazał majątek i grunty KS ,,Boruta” znajdujące się przy ulicy 1-go Maja 41/51 Urzędowi Miasta Zgierza. Ówczesny Zarząd Klubu nie był wstanie zlikwidować zadłużeń finansowych w Urzędzie Skarbowym, w ZUS-ie i Urzędzie Miasta Zgierza. Sytuacja Klubu była bardzo ciężka, brakowało środków na działalność sportową, płace szkoleniowców.

Zawodnicy sekcji zapaśniczej odłączyli się od KS ,,Boruta” i utworzyli Zgierskie Towarzystwo Atletyczne i tam kontynuują swoją działalność sportową. Podobnie w 1994 r. sekcja piłkarska odłączyła się i utworzyła własny klub – Miejski Klub Piłkarski w Zgierzu.

Sekcja Łucznicza jako jedyna mimo kryzysu prowadziła działalność sportową w KS ,,Boruta”.

Na początku lat 90-tych cześć zawodników i trener Wojciech Szymański przeszli do nowopowstałego UKS ,,Piątka” w Zgierzu. Zajęcia szkoleniowe prowadził Zygmunt Stankiewicz.

Na początku lat 2000 Zarząd KS,,Boruta” poczynili starania zlikwidowania zadłużenia Klubu.

W roku 2001 wybrano nowe władze KS ,,Boruta’, na którym podjęto decyzję odbudowy sekcji łuczniczej, a szkolenie powierzono byłej zawodniczce-trenerce Ewie Siemońskiej . Celem sekcji było szkolenie młodzieży, zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych poprzez zabawę do wysokiego wyczynu i trwa aż po dzisiejszy dzień. Sztandarowymi postaciami Naszego Klubu na przestrzeni lat byli Olimpijczycy:

Lech Kropp, Włodzimierz Cieślak, Tomasz Kupis – zapasy.

Józef Stefaniak, Jan Stopczyk – hokej na lodzie.

Tomasz Kłos – wielokrotny reprezentant Polski w piłce nożnej.

Jan Just, Tadeusz Skrzypkowski, Jerzy Matwin.

Zarząd KS,,BORUTA” Zgierz 15 maja 2008 r. złożył wniosek w Urzędzie Patentowym RP i uzyskał Świadectwo Ochronne Nr 222092 na znak towarowy słowno graficzny: ,,Klub Sportowy ,,BORUTA” Zgierz”.

Sekcja łucznicza powstała w roku 1933 i działa po dzień dzisiejszy.

Sport łuczniczy w Klubie ma długą i bogatą historię. Przeżywał wzloty i jak to często się zdarza nie uniknął krótkotrwałych niepowodzeń. Od roku 1936 datuje się coraz poważniejszy udział zawodników w zawodach lokalnych i ogólnokrajowych.

Jan Just w roku 1937 zdobył tytuł V-ce Mistrza Polski. W latach powojennych sekcja łucznicza podtrzymuje tradycje i tak w roku 1949 Tadeusz Skrzypkowski został dwukrotnym Mistrzem Polski. W latach 50-tych i na początku lat 60-tych, Mistrzami Polski byli Janusz Góral, Jerzy Matwin – wieloletni trener w naszym Klubie. Obaj zawodnicy reprezentowali Polskę poza granicami ustanawiając rekordy kraju. W latach 50-tych drużyna została zdegradowana do II Ligii, ale w 1963 r. ponownie dołączyła do najlepszych polskich zespołów. Pozostawała w tym gronie przez 13 lat. Był to wspólny sukces działaczy, szkoleniowców, zawodniczek i zawodników :

Elżbiety Cieślak, Ewy Franciszkowskiej (obecnie Siemońskiej), Anny Gołębiowskiej, Marioli Palmowskiej, Ryszarda Sobusia, Andrzeja Gwiazdy, Andrzeja Bogusławskiego, Witolda Piwowarczyka, Janusza Górala, Jana Justa.

W 1976 r. dokonano reorganizacji systemu rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo Polski. Utworzono odrębne ligi dla kobiet i mężczyzn.

W 1979 r. drużyna w składzie: Ewa Siemońska, Teresa Pawluczyk, Ewa Makowska, Bogumiła Kapuścińska oraz Dorota Kołodziuk awansowały do I Ligii DMP.

Podobnie przebiegała kariera męskiego zespołu. W 1980 r. awansowali do I ligii DMP. Na to osiągnięcie złożył się wysiłek następujących zawodników:

Grzegorza Kaczmarczyka, Mirosława Oszajcy, Mirosława Styczyńskiego, Marka Cinkusza, Krzysztofa Pankowskiego, Zbigniewa Pacyniaka oraz Grzegorza Bogusławskiego.

W połowie lat 80-tych do podstawowych składów drużyn dołączyli młodsi zawodnicy: Ewa Makowska, Grażyna Wilk, Beata Fabjanowska, Małgorzata Modlińska, Tadeusz Sadlak, Norbert Słowik, Ireneusz Malanowski, Sławomir Marciński.

Pod koniec lat 80-tych i na początku 90-tych sekcje dotyka kryzys. Zawodnicy wraz z trenerem Wojciechem Szymańskim do nowopowstałego UKS. „Piątka”. W sekcji zostaje szkoleniowiec- Zygmunt Stankiewicz, z malutką grupą zawodników. Rozpad KS. „Boruta” odbija się na sekcji łuczniczej. Pomimo tych wszystkich trudności: kadrowych, sprzętowych, lokalowych, łucznictwo pozostało do dziś. Sekcja łucznicza obecnie szkoli dzieci i młodzież w ilości 60 osób rocznie. Trenerem jest była zawodniczka i trenerka Ewa Siemońska, oraz doświadczony, wieloletni trener – Jerzy Matwin.

Oto krótkie notki o największych sukcesach wychowanków KS. „Boruty”:

Michał Szymczak – wielokrotny reprezentant kraju, członek kadry olimpijskiej (od igrzysk w Monachium do Montrealu), rekordzista Polski;

Ewa Siemońska – wielokrotna reprezentantka Polski, członek Kadry Narodowej w latach 1980 – 1984;

Karol Szymczak – członek Kadry olimpijskiej przed igrzyskami w Montrealu, wielokrotny reprezentant kraju;

Grzegorz Bogusławski – wielokrotny rekordzista Polski w kategorii Juniorów i członek Kadry Narodowej;

Ewa Makowska – członek Kadry Narodowej, rekordzistka Polski Juniorów;

Grażyna Wilk – członek Kadry Narodowej, Mistrzyni Polski;

Teresa Pawluczyk – członek Kadry Narodowej;

Zbigniew Pacyniak – wicemistrz Polski Juniorów;

Damian Najman – brązowy medalista Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych 2007 r., Halowy Mistrz Polski 2009;

Mariusz Najman – Mistrz Polski Juniorów 2008r, srebrny medalista zawodów na Ukrainie 2008r. Mistrz Polski Młodzieżowców 2009 r.

Patryk Gołąbczak – Mistrz Polski Młodzików 2011 r., Klubowy Mistrz Polski Jun. Mł. 2011 r., Mistrz Polski Jun. Mł. 2012 r., Mistrz OOM 2012 r., Klubowy Mistrz Polski Jun. Mł. 2012 r., W roku 2012 ustanowił trzy rekordy Polski na odl. 50m – 331pkt, 30m – 348 pkt, i w konkurencji Ł-AB – 1305 pkt.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ,,Czerniawka” został założony w roku 2007 z inicjatywy trener Ewy Siemońskiej i Haliny Szymańskiej – Radnej Gminy Zgierz. Głównym zadaniem jest rozpowszechnianie łucznictwa na terenie Gminy Zgierz wśród dzieci i młodzieży ze szkół gminnych. LUKS ,,Czerniawka” pełni rolę zaplecza dla KS,,Boruta” Zgierz a młodzież w wieku juniora młodszego występuje w barwach KS ,,Boruta” Zgierz. Wychowankami są : Brańska Izabela, Martyna Zamirska, Patrycja Olesińska.

Sportowy Klub Łuczniczy Boruta Zgierz

Kontakt

Adres: Wschodnia 2, 95-100 Zgierz
Tel.: 607 830 730
Email: ksborutazgierz@gmail.com


Społeczność

Copyright © 2018 HPCC Herkules – Producent komputerów Herkulesline